O nás

STAR-nova – sítě a služby
Triple – play – tv, internet, hlas

Firma STAR – nova, spol. s r.o. má v současné době registrováno cca 2.500 zásuvek v kabelových televizních rozvodech Nová Role, Rotava, Potůčky a Vintířov. Tyto lokality jsou převážně pokryty distribučními sítěmi televizního kabelového rozvodu. Současná technologie hlavních stanic a sítí umožňují datové přenosy v dopředném a zpětném směru. Celé systémy pracují jako veřejná telekomunikační síť určené nejenom pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu, ale i pro datové přenosy.

Sítě kabelového rozvodu pokrývá sídlištní celky města nebo obce. Koaxiální kabely jsou uloženy v zemi a zataženy do bytových objektů do technických prostor. Technologie je instalována v rozvodnicích umístěných v suterénech. Odtud jsou napájeny jednotlivé byty hvězdicovým systémem a ukončeny účastnickou zásuvkou. Hlavní stanice je umístěna většinou v místě dobrého příjmu TV signálů.

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o datové služby bylo nutné provést modernizaci kabelových sítí v Rotavě a Nové Roli. Modernizace spočívající v rozšíření dopředného pásma do minimálně 606 MHz a rozšíření zpětného pásma do 65 MHz a použití technologie se zpětnými zesilovači. Současné místní napájení zesilovačů převedeno na dálkové napájení (50V).

Podmínkou při modernizaci je neprovádět žádné zemní práce. Bylo tedy nutné při použití nové technologie celý systém přepočítat a přenastavit tak, aby svými charakteristickými parametry odpovídal minimálním doporučeným hodnotám.

Pro příjem internetu a hlasové služby je základnová stanice CMTS (Cable Modem Termination Systém) která je srdcem „internetu přes kabel“ – obstarává neustálou komunikaci s kabelovými modemy. V současnosti jsou v provozu stanice Arris Cadant C3, které garantují vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Zařízení pracuje na dnes nejrozšířenějším standardu pro sdílení dat po sítích kabelové televize – DOCSIS a další verze, jsou osazeny u hlavní stanice TKR. Pomocí pasivního prvku (dopředný směr) a frekvenční výhybky (zpětný směr) je napojena do systému. U zákazníků jsou instalovány kabelové modemy, které se zapojí na konec účastnického koaxiálního vedení pomocí datové zásuvky.

 

Kabelové pevné sítě

Nová Role
Kabelový rozvod s cca 1300 účastníky. Klasický kabelový rozvod distribuční sítě koaxiálními kabely v zemi s jednou hlavní stanicí. Provedena rekonstrukce sítě na obousměrný provoz.
Služby: Televizní programy v nabídkách základní, rozšířená, HBO. Internet a VOIP hlasová služba je k dispozici v kombinaci s TV programovou nabídkou. Součástí nabídky jsou i digitální programy české, slovenské, německé televize.

Rotava
Kabelový rozvod s cca 800 účastníky, klasický kabelový rozvod distribuční sítě koaxiálními kabely v zemi s jednou hlavní stanicí. Provedena rekonstrukce sítě na obousměrný provoz.
Služby: Televizní programy v nabídkách základní, rozšířená, HBO. Internet a VOIP hlasová služba v kombinaci s TV programovou nabídkou. Součástí nabídky jsou i digitální programy české, slovenské, německé televize.

Potůčky
Kabelový rozvod s cca 150 účastníky. Klasický kabelový rozvod distribuční sítě koaxiálními kabely v zemi s jednou hlavní stanicí. STAR-nova zajišťuje na základě servisní smlouvy provoz a servis na síti, garantuje autorské a placené poplatky za šíření TV.
Služby: Televizní programy v nabídce základní. Specifikaci služeb si Obecní úřad jako vlastník sítě rozhoduje sám.

Vintířov
Kabelový rozvod s cca 250 účastníky. Klasický kabelový rozvod distribuční sítě koaxiálními kabely v zemi a nadzemními kabely (ve staré části Vintířova) s jednou hlavní stanicí.
Služby: Televizní programy v nabídce základní. Součástí nabídky jsou i digitální programy české, slovenské, německé televize.

 

Provozovny
– Provozovna se skladem v Nové Roli, trvale Po-Pá 8-12h a 12:30 – 16:30h