Telefon

Hlasové služby poskytujeme společně s internetem.

Hovorné Cena (vč. DPH)
Místní a dálkové hovory ČR 1,01 Kč / minuta
Hovory do mobilních sítí ČR 2,90 Kč / minuta
Mezinárodní hovory Ceník hovorného ke stažení

Bezplatné zřízení pevné telefonní linky s telefonním přístrojem s klasickým číslem a voláním v síti STAR zdarma. Přístroje jsou zapůjčeny po dobu využívání služeb.