Rotava – přerušení dodávky služeb

Dne 26.05.2015 ve 13:50 se podařilo pracovníkům společnosti „STAMOZA společnost s ručením omezeným, Vrázova 7, Cheb, IČ 45 35 88 00“ při výkopech v průběhu rekonstrukce plynovodu přerušit také vedení TKR čímž byla přerušena dodávka služeb TKR do objektů čp. 649 – čp. 658.
Následná oprava a plné znovu zprovoznění proběhlo postupně dne 27.05.2015 ve 20:30.
Vysktly-li se Vám v uvedené době a místě poruchy či nedostupnost služeb souviselo to s touto činností.
Jiné závady hlaste.

Komentáře jsou zakázány.