Údržba TV vysílačů

Z důvodu pravidelné údržby vysílačů dochází k občasným výlukám jejich vysílání a tím nemožnosti příjmu programů z nich vysílaných. Při údržbě dochází i k úpravě anténních systémů i ke zlepšování příjmu v některých zájmových lokalitách a tím i možnosti zhoršení až znemožnění příjmu v lokalitách, sektorech jiných. Proto se může stát, že některé programy mají občas zhoršený příjem, nebo vypadávají, či občas nejdou, nebo již není příjem možný vůbec. Toto může souviset i s tím, že na stejných nebo blízkých kanálech má vysílat v daném sektoru jiný vysílač jiné programy (i třeba v jiném státě).

Komentáře jsou zakázány.