Vypínání systémů CryptoWorks

Satelitní distributor programů společnost Skylink k 30.06.2014 ukončí provoz starých systémů s kódováním CryptoWorks. Konečnému vypnutí bude v průběhu května a června předcházet postupné odpojování televizních programů.

Společnost Skylink i nadále provádí zvýšení způsobu zabezpečení – kódování vysílání (např. zamezení vícenásobného příjmu na jednu kartu, klonování…), úpravu systémů pro distribuci pro zajištění rozšíření služeb a spolu s vysilateli průběžně mění programovou skladbu jednotlivých vysílaných multiplexů (cena, technické parametry, sloučení, nové programy, ukončení vysílání, …), což si vyžaduje občasnou aktualizaci HW, SW přijímacích zařízení (tj. přijímačů, přístupových modulů (CAM), přístupových dekódovacích karet, …).

V tomto období bude prováděná údržba systémů příjmu kabelové televize prováděna se zřetelem na tyto skutečnosti. Může docházet k občasným výpadkům příjmu satelitních programů. V případě výpadku jakéhokoliv programu nás prosím můžete o tomto informovat.

Komentáře jsou zakázány.